Logo Search packages:      
Sourcecode: ack version File versions  Download package

codetojis.c

/*  Copyright 1993 H.Ogasawara (COR.)  */

/* v1.00 1993 10/10  Ogasawara Hiroyuki      */
/*        oga@dgw.yz.yamagata-u.ac.jp  */

#include  "kanjicode.h"

static char *kinmode[]= {
      "\033(J",  /* JISX 201-1976 roma */
      "\033(B",  /* ANSI X3.4 ascii */
      "\033(I",  /* JISX 201-1976 katakana */
      "\033$B",  /* JISX 208-1983 */
      "\033$@",  /* JISX 208-1978 */
      "\017",      /* SI */
      "\016",      /* SO */
      "\033$(B", /* JISX 208-1983 ISO */
      "\033$(@", /* JISX 208-1978 ISO */
   };

static int kanjimode= KANJI,
      romamode= ROMA,
      kanamode= KANA,
      komode= ROMA;

SetJisMode( mode )
{
   kanjimode=  mode & 1 ? QKANJI : KANJI;
   komode= romamode= mode & 2 ? ASCII : ROMA;
   kanamode=   mode & 4 ? SO   : KANA;
   if( mode & 8 )
      kanjimode += KANJI2-KANJI;
}

static void
putmode( km )
int  km;
{
   if( komode != km ){
      char *p;
      if( komode == SO && km != SI )
         putmode( SI );
      for( p= kinmode[ komode= km ]; *p ; putcode( *p++ ) );
   }
}

CodeToJis( code )
unsigned int   code;
{
   unsigned int   hi= code>>8;

   if( hi ){
      putmode( kanjimode );
      return   code & 0x7f7f;
   }
   putmode( kanamode );
   return   code & 0x7f;
}

setjismode()
{
   putmode( romamode );
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index