Logo Search packages:      
Sourcecode: ack version File versions  Download package

string.c

/*  Copyright 1993 H.Ogasawara (COR.)  */

/* v1.00 1993 10/10  Ogasawara Hiroyuki      */
/*        oga@dgw.yz.yamagata-u.ac.jp  */

#define   NULL 0

unsigned char   __code_map[]= {
    8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
    8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
    2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
    2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
    2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8,
    2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
    2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
   18,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,
   22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,
   22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,
   22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,
    6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
    6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 0
};

unsigned char *
SearchExtPosition( ptr )
unsigned char   *ptr;
{
   unsigned char   *ext= NULL;
#ifdef KANJINAME
   int  kanji= NULL;
   for(; *ptr ; ptr++ ){
      if( kanji ){
         kanji= NULL;
      }else{
         kanji= Iskanji( *ptr );
#else
   for(; *ptr ; ptr++ ){
      {
#endif
         if( *ptr == '/' || *ptr == '\\' || *ptr == ':' ){
            ext= NULL;
         }else if( *ptr == '.' )
            ext= ptr;
      }
   }
   return   ext;
}

StrCmpAL( ptr1, ptr2 )
unsigned char   *ptr1, *ptr2;
{
   for(; *ptr1 && (*ptr1|0x20) == *ptr2 ; ptr1++, ptr2++ );
   return   *ptr1-*ptr2;
   /* '.'|0x20 -> '.' */
}Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index