Logo Search packages:      
Sourcecode: ack version File versions  Download package

kanjicheck.c

/*  Copyright 1993,94 H.Ogasawara (COR.)   */

/* v1.00 1993 10/10 */
/* v1.10 1994 03/19 */
/* v1.20 1994 03/21 */

#include  <stdio.h>
#include  "kanjicode.h"
#include  "ackstring.h"

#if KCCHECK
# define  putcode(cmd)
# define  putcodew(cmd)
# define  setjismode()
# define  JISKANAINC JisKana++
# define  JISKANJIINC JisKanji++
# define  OTHERINC  Other++
# define  KANJIINC  Kanji++
# define  KANJIONLYINC   KanjiOnly++
# define  ERRCODEINC ErrCode++
# define  CTRLINC      CtrlCode++
# define  ASCIIINC  Ascii++
extern unsigned char  sjischeck_h[], euccheck_h[];
#else
# define  JISKANAINC
# define  JISKANJIINC
# define  OTHERINC
# define  KANJIINC
# define  KANJIONLYINC
# define  ERRCODEINC
# define  CTRLINC
# define  ASCIIINC
unsigned char   sjischeck_h[]={
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,5,6,
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,4,0,0,0,0,
   0,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,0,
   0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
   2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
   2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
};
unsigned char   euccheck_h[]={
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,5,6,
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,4,0,0,0,0,
   0,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
   3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,0,
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
   0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
   2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
   2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
   2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
   2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
   2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0,
};
#endif

#if KCCHECK
CodeCheckAll( cp )
#else
SjisEucConvert( cp )
#endif
T_KANJI   *cp;
{
   int  i, kimode= ROMA;
#if KCCHECK
   int  JisKana= 0, JisKanji= 0, Other= 0, Kanji= 0, KanjiOnly= 0,
      ErrCode= 0, CtrlCode= 0, Ascii= 0;
#else
   if( cp->flag & fCHECK )
      return   CodeCheckAll( cp );
#endif
   for(; (i= getcode()) != -1 ;){
      int  code, code2;
      switch( cp->kanjicheck_h[code= i] ){
#if 0
      case 7:   /* LF */
         CTRLINC;
         if( cp->outlf )
            putcodew( cp->outlf );
         else
            putcode( code );
         break;
      case 8:   /* CR */
         CTRLINC;
         if( cp->outcr )
            putcodew( cp->outcr );
         else
            putcode( code );
         break;
#endif
      case 8:
         CTRLINC;
         if( !(cp->flag & fUNIX) )
            putcode( code );
         break;
      case 5:   /* SI locking shift G0 -> GL */
         CTRLINC;
         kimode= ROMA;
         break;
      case 6:   /* SO locking shift G0 -> GL */
         CTRLINC;
         kimode= KANA;
         break;
      case 4:   /* ESC */
         CTRLINC;
         code= getcode();
         code2= getcode();
         if( code == '$' ){
            if( code2=='B'||code2=='@' ){
               kimode= KANJI;
               break;
            }else if( code2 == '(' ){
               code= getcode();
               if( code == 'B' || code == '@' ){
                  kimode= KANJI;
               }else{
                  putcode( 033 );  /* ESC */
                  putcode( '$' );
                  ungetcode( code2 );
                  ungetcode( code );
               }
               break;
            }
         }else if( code == '(' ){
            if( code2=='J' || code2=='B' || code2=='H' ){
               kimode=   ROMA;
               break;
            }else if( code2 == 'I' ){
               kimode=   KANA;
               break;
            }
         }
         putcode( 033 );  /* ESC */
         ungetcode( code2 );
         ungetcode( code );
         break;
      case 3: /* 7bit 1byte code */
         switch( kimode ){
         case KANA:
            JISKANAINC;
            code|= 0x80;   /* jiskana to code */
            if( cp->flag & fZKANA )
               code= CodeToZen( code );
            putcodew( (*cp->codetokanji)( code ) );
            continue;
         case KANJI:
         case QKANJI:
            code= PACKWORD( code, code2= getcode() );
            if( cp->kanjicheck_h[code2] == 3 ){
               JISKANJIINC;
               putcodew( (*cp->codetokanji)( code ) );
            }else{
               ERRCODEINC;
               putcodew( (cp->flag&fERRCODE) ?
               (*cp->codetokanji)(ERRCHAR):code );
            }
            continue;
         }
         ASCIIINC;
      case 0: /* through */
         if( cp->outcode == JIS )
            setjismode();
#if KCCHECK
         if( code == ' ' )
            ASCIIINC;
         if( cp->inpcode == EUC )
            code&= 0x7f;
         if( IsCtrl(code) )
            CTRLINC;
         else
            OTHERINC;
#endif
         putcode( code );
         break;
      case 2:   /* 2byte code & single shift */
         code= PACKWORD( code, getcode() );
         KANJIONLYINC;
      case 1: /* 1byte code */
         if( (code2= (*cp->kanjitocode)( code )) != ERRCODE ){
            KANJIINC;
            if( cp->flag & fZKANA )
               code2= CodeToZen( code2 );
            putcodew( (*cp->codetokanji)( code2 ) );
         }else{
            ERRCODEINC;
            KANJIINC;
            putcodew( (cp->flag&fERRCODE) ?
               (*cp->codetokanji)(ERRCHAR):code );
         }
      }
   }
#if KCCHECK
   {
   char *cname= "ascii";
   if( Kanji )
      cname= cp->inpcode == SJIS ? "sjis " : "euc ";
   else if( JisKanji || JisKana )
      cname= "jis ";
   if( cp->flag & fCODEONLY ){
      puts( cname );
      return;
   }
   if( cp->files <= 1 ){
      if( *cp->fname )
         fputs( "filename    ", stdout );
      puts( "\
code  kanji  kana kanji7 kana7  err ascii  ctrl other" );
   }
   if( *cp->fname )
      printf( "%-16s", cp->fname );
   printf( "%s%7d%7d%7d%7d%7d%7d%7d%7d\n",
            cname,
            KanjiOnly,
            Kanji-KanjiOnly,
            JisKanji,
            JisKana,
            ErrCode,
            Ascii,
            CtrlCode,
            Other-Ascii
         );
   }
#endif
}


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index